Deze website gebruikt cookies om de surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

Openingsuren

golfje

Marec (Maaslandse Recreatiecentra) vindt zijn ontstaan in de Maas, die voor een groot stuk de geschiedenis van de streek heeft bepaald. Deze regenrivier heeft haar bron in Frankrijk en mondt uit in het Hollands diep in Nederland. Ze heeft dan een weg van 925 km afgelegd.

In de streek is er zeer veel grind gewonnen. Het grind en zand uit de Maasvallei werd in de 4e Ijstijd (het Quartair) afgezet door de Rijn en de Maas. Dat is zo’n 400.000 jaar geleden. Het puin dat werd afgezet is afkomstig uit de Ardennen, Alpen, Vogezen en het Zwarte Woud.

De grindwinning in het Maasland bestond reeds in de 19e eeuw toen boeren met kar en paard kiezel haalden voor de aanleg van wegen. Na WO I ontstonden grindwinningen voor de bouw en de opkomende steenkoolmijnen in Limburg. De grote industrialisatie van de ontgrinding is er gekomen na WO II voor de heropbouw, de aanleg van verharde wegen, de betonindustrie in het algemeen en ook voor de deltawerken in Nederland, deltawerken die Nederland moesten beschermen tegen natuurrampen zoals in 1953.

Vrij snel na de start van de industriële grindwinning, zag de politieke wereld in dat er ook moest gedacht worden aan een bestemming na de ontgrinding. Dat leidde tot een overeenkomst en later tot een wettelijk kader waarbij de grindmaatschappijen bepaalde bedragen moesten betalen per gewonnen ton grind, waarmee herbestemming van de gebieden werd gerealiseerd. In Maaseik en Kinrooi werden zo de gebieden Heerenlaak en De Spaanjerd gecreëerd.

De exploitatie daarvan is in handen van Marec. Het is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van de Stad Maaseik en de Gemeente Kinrooi. Deze 2 gemeenten zijn beiden voor 50% aandeelhouder. Marec zorgt voor de uitbating van de projecten Heerenlaak in Maaseik en De Spaanjerd in Kinrooi, die omvatten: jachthavens, verblijfparken, de rondvaartboot, het dagstrand.

Verslagen Directiecomité

Directiecomité 13 januari 2016

Directiecomité 27 januari 2016

Directiecomité 9 februari 2016

Directiecomité 1 maart 2016

Directiecomité 9 maart 2016

Directiecomité 23 maart 2016

Directiecomité 13 april 2016

Directiecomité 27 april 2016

Directiecomité 18 mei 2016

Directiecomité 24 mei 2016

Directiecomité 7 juni 2016

Directiecomité 22 juni 2016

Directiecomité 13 juli 2016

Directiecomité 27 juli 2016

Directiecomité 10 augustus 2016

Directiecomité 24 augustus 2016

Directiecomité 14 september 2016

Directiecomité 28 september 2016

Directiecomité 12 oktober 2016

Directiecomité 26 oktober 2016

Directiecomité 10 november 2016

Directiecomité 23 november 2016

Directiecomité 14 december 2016

Directiecomité 11 januari 2017

Directiecomité 25 januari 2017

Directiecomité 8 februari 2017

Directiecomité 22 februari 2017

Directiecomité 8 maart 2017

Directiecomité 22 maart 2017

Directiecomité 12 april 2017

Directiecomité 27 april 2017

Directiecomité 10 mei 2017

Directiecomité 31 mei 2017

Directiecomité 14 juni 2017

Directiecomité 28 juni 2017

Directiecomité 12 juli 2017

Directiecomité 26 juli 2017

Directiecomité 9 augustus 2017

Directiecomité 23 augustus 2017

Directiecomité 13 september 2017

Directiecomité 27 september 2017

Directiecomité 11 oktober 2017

Directiecomité 25 oktober 2017

Directiecomité 8 november 2017

Directiecomité 22 november 2017

Directiecomité 20 december 2017

Directiecomité 10 januari 2018

Directiecomité 24 januari 2018

Directiecomité 14 februari 2018

Directiecomité 28 februari 2018

Directiecomité 14 maart 2018

Directiecomité 28 maart 2018

Directiecomité 11 april 2018

Directiecomité 25 april 2018

Directiecomité 9 mei 2018

Directiecomité 30 mei 2018

Directiecomité 13 juni 2018

Directiecomité 27 juni 2018

Directiecomité 12 juli 2018

Directiecomité 25 juli 2018

Directiecomité 8 augustus 2018

Directiecomité 22 augustus 2018

Directiecomité 12 september 2018

Directiecomité 26 september 2018

Directiecomité 16 oktober 2018

Directiecomité 24 oktober 2018

Directiecomité 14 november 2018

Directiecomité 28 november 2018

Directiecomité 12 december 2018

Directiecomité 9 januari 2019 - publicatiedatum 11 januari 2019

Directiecomité 23 januari 2019 - publicatiedatum 28 januari 2019

Directiecomité 13 februari 2019 - publicatiedatum 15 februari 2019

Directiecomité 27 februari 2019 - publicatiedatum 1 maart 2019

Directiecomité 13 maart 2019 - publicatiedatum 15 maart 2019

Verslagen Raad van Bestuur

Raad van Bestuur 5 januari 2016

Raad van Bestuur 2 februari 2016

Raad van Bestuur 1 maart 2016

Raad van Bestuur 5 april 2016

Raad van Bestuur 3 mei 2016

Raad van Bestuur 7 juni 2016

Raad van Bestuur 6 september 2016

Raad van Bestuur 4 oktober 2016

Raad van Bestuur 8 november 2016

Raad van Bestuur 6 december 2016

Raad van Bestuur 3 januari 2017

Raad van Bestuur 7 februari 2017

Raad van Bestuur 7 maart 2017

Raad van Bestuur 4 april 2017

Raad van Bestuur 2 mei 2017

Raad van Bestuur 6 juni 2017

Raad van Bestuur 5 september 2017

Raad van Bestuur 3 oktober 2017

Raad van Bestuur 7 november 2017

Raad van Bestuur 5 december 2017

Raad van Bestuur 9 januari 2018

Raad van Bestuur 6 februari 2018

Raad van Bestuur 6 maart 2018

Raad van Bestuur 3 april 2018

Raad van Bestuur 8 mei 2018

Raad van Bestuur 5 juni 2018

Raad van Bestuur 4 september 2018

Raad van Bestuur 2 oktober 2018

Raad van Bestuur 8 november 2018

Raad van Bestuur 4 december 2018

Raad van Bestuur 8 januari 2019 - publicatiedatum 11 januari 2019

Raad van Bestuur 5 februari 2019 - publicatiedatum 8 februari 2019

Raad van Bestuur 5 maart 2019 - publicatiedatum 6 maart 2019

Raad van Bestuur 19 maart 2019 - publicatiedatum 25 maart 2019

Raad van Bestuur 3 april 2019 - publicatiedatum 8 april 2019

Raad van Bestuur 8 mei 2019 - publicatiedatum 14 mei 2019

Raad van Bestuur 5 juni 2019 - publicatiedatum 7 juni 2019

Raad van Bestuur 3 juli 2019 - publicatiedatum 5 juli 2019

Raad van Bestuur 7 augustus 2019 - publicatiedatum 9 augustus 2019

Raad van Bestuur 4 september 2019 - publicatiedatum 5 september 2019

Raad van Bestuur 2 oktober 2019 - publicatiedatum 3 oktober 2019

Raad van Bestuur 6 november 2019 - publicatiedatum 7 november 2019

Raad van Bestuur 4 december 2019 - publicatiedatum 10 december 2019

Raad van Bestuur 9 januari 2020 - publicatiedatum 15 januari 2020

Raad van Bestuur 5 februari 2020 - publicatiedatum 6 februari 2020

Raad van Bestuur 4 maart 2020 - publicatiedatum 10 maart 2020

Raad van Bestuur 1 april 2020 - publicatiedatum 27 april 2020

Raad van Bestuur 6 mei 2020 - publicatiedatum 7 mei 2020

Raad van Bestuur 3 juni 2020 - publicatiedatum 10 juni 2020

Raad van Bestuur 1 juli 2020 - publicatiedatum 8 juli 2020

Raad van Bestuur 19 augustus 2020 - publicatiedatum 20 augustus 2020

Raad van Bestuur 9 september 2020 - publicatiedatum 10 september 2020

Raad van Bestuur 7 oktober 2020 - publicatiedatum 8 oktober 2020

Raad van Bestuur 4 november 2020 - publicatiedatum 6 november 2020

Raad van Bestuur 2 december 2020 - publicatiedatum 3 december 2020

Raad van Bestuur 13 januari 2021 - publicatiedatum 19 januari 2021

Raad van Bestuur 3 februari 2021 - publicatiedatum 4 februari 2021

Raad van Bestuur 3 maart 2021 - publicatiedatum 4 maart 2021

Raad van Bestuur 7 april 2021 - publicatiedatum 8 april 2021

Raad van Bestuur 5 mei 2021 - publicatiedatum 6 mei 2021

Raad van Bestuur 2 juni 2021 - publicatiedatum 4 juni 2021

Raad van Bestuur 4 augustus 2021 - publicatiedatum 5 augustus 2021

Raad van Bestuur 1 september 2021 - publicatiedatum 2 september 2021

Raad van Bestuur 6 oktober 2021 - publicatiedatum 12 oktober 2021

Raad van Bestuur 3 november 2021 - publicatiedatum 9 november 2021

Raad van Bestuur 24 november 2021 - publicatiedatum 29 november 2021

Raad van Bestuur 12 januari 2022 - publicatiedatum 19 januari 2022

Raad van Bestuur 9 februari 2022 - publicatiedatum 14 februari 2022

Raad van Bestuur 8 maart 2022 - publicatiedatum 11 maart 2022

Raad van Bestuur 6 april 2022 - publicatiedatum 8 april 2022

Raad van Bestuur 4 mei 2022 - publicatiedatum 10 mei 2022

Raad van Bestuur 1 juni 2022 - publicatiedatum 3 juni 2022

Raad van Bestuur 6 juli 2022 - publicatiedatum 12 juli 2022

Raad van Bestuur 7 september 2022 - publicatiedatum 16 september 2022

Raad van Bestuur 5 oktober 2022 - publicatiedatum 17 oktober 2022

Raad van Bestuur 9 november 2022 - publicatiedatum 17 november 2022

Raad van Bestuur 14 december 2022 - publicatiedatum 15 december 2022

Raad van Bestuur 21 december 2022 - publicatiedatum 22 december 2022

Raad van Bestuur 11 januari 2023 - publicatiedatum 13 januari 2023

Raad van Bestuur 1 februari 2023 - publicatiedatum 3 februari 2023

Raad van Bestuur 1 maart 2023 - publicatiedatum 3 maart 2023

Raad van Bestuur 29 maart 2023 - publicatiedatum 3 april 2023

Raad van Bestuur 3 mei 2023 - publicatiedatum 8 mei 2023

Raad van Bestuur 7 juni 2023 - publicatiedatum 13 juni 2023

Raad van Bestuur 5 juli 2023 - publicatiedatum 7 juli 2023

Raad van Bestuur 6 september 2023 - publicatiedatum 8 september 2023

Raad van Bestuur 4 oktober 2023 - publicatiedatum 9 oktober 2023

Raad van Bestuur 8 november 2023 - publicatiedatum 13 november 2023

Raad van Bestuur 13 november 2023 - publicatiedatum 20 november 2023

Raad van Bestuur 6 december 2023 - publicatiedatum 8 december 2023

Raad van Bestuur 10 januari 2024 - publicatiedatum 17 januari 2024

Raad van Bestuur 7 februari 2024 - publicatiedatum 12 februari 2024

Raad van Bestuur 6 maart 2024 - publicatiedatum 13 maart 2024

Raad van Bestuur 3 april 2024 - publicatiedatum 8 april 2024

Raad van Bestuur 8 mei 2024 - publicatiedatum 15 mei 2024

Raad van Bestuur 5 juni 2024 - publicatiedatum 10 juni 2024

Verslagen Algemene Vergadering

Buitengewone Algemene Vergadering 19 maart 2019 - publicatiedatum 25 maart 2019

Algemene Vergadering 26 juni 2019 - publicatiedatum 27 juni 2019

Buitengewone Algemene Vergadering 23 oktober 2019 - publicatiedatum 24 oktober 2019

Buitengewone Algemene Vergadering 18 december 2019 - publicatiedatum 19 december 2019

Algemene Vergadering 17 juni 2020 - publicatiedatum 19 juni 2020

Buitengewone Algemene Vergadering 16 december 2020 - publicatiedatum 17 december 2020

Algemene Vergadering 23 juni 2021 - publicatiedatum 24 juni 2021

Buitengewone Algemene Vergadering 29 december 2021 - publicatiedatum 3 januari 2022

Algemene Vergadering 22 juni 2022 - publicatiedatum 24 juni 2022

Buitengewone Algemene Vergadering 21 december 2022 - publicatiedatum 22 december 2022

Algemene Vergadering 21 juni 2023 - publicatiedatum 27 juni 2023

Buitengewone Algemene Vergadering 20 december 2023 - publicatiedatum 21 december 2023

Code goed bestuur

Code goed bestuur - publicatiedatum 24 oktober 2019

Rechtspositieregeling

Rechtspositieregeling rvb 2023-05-03

Reglement voor het contractueel personeel

Geldelijk statuut

Arbeidsreglement

Openbaarheid van bestuur

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 informeren wij u graag omtrent de genomen beslissingen door onze bestuursorganen.

Bent u niet akkoord met één van deze beslissingen, dan kan u tot uiterlijk 30 dagen na publicatie hiertegen een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.  Alle informatie vind je via de Klachtenwegwijzer van de Vlaamse overheid.

NUTTIGE LINKS

Bekijk hier de waterstanden rond Heerenlaak en De Spaanjerd. Raadpleeg zeker ook even de openingsuren van de sluizen in en om Marec.

golfje

golfje

jachthaven
Titel1 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel2 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel3 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel4 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel5 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel6 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel7 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel8 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel9 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel10 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel11 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel12 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel13 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel14 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel15 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel16 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

jachthaven
Titel17 Subtitel golfje

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.